FUNDAMAR e a Confraría de Pescadores de Vigo, no seu compromiso coa economía social, inician o diálogo cos seus grupos de interese no marco do proxecto ESO/PES CONTA de contabilidade social para entidades do sector pesqueiro.

A Fundación para la pesca y marisqueo –FUNDAMAR- e a Confraría de Pescadores de Vigo continúan coa posta en marcha dun PLAN ESTRATÉXICO PARA O DESENVOLVEMENTO DUN MODELO DE CONTABILIDADE SOCIAL [...]