Desde 2017 FUNDAMAR asume a representación de Blue Fish España como delegación nacional de Blue Fish Europa.

A actividade de FUNDAMAR – Blue Fish España virá rexida por un marco regulador onde se poderán establecer relacións de colaboración con outros actores do sector pesqueiro e co obxectivo de poñer en marcha todo tipo de proxectos, acción e estudos para a promoción da pesca sustentable:

Compartir os coñecementos científicos, técnicos e económicos relativos á pesca sustentable e responsable e ás empresas do sector pesqueiro e naval

Promover as boas prácticas, actividades e proxectos exemplares

Desenvolver ferramentas para informar os dirixentes nacionais e europeos e participar na elaboración das políticas comunitarias en materia de pesca.

Dotarse da capacidade de actuar en todos os ámbitos relacionados directa ou indirectamente coa pesca, sexan iniciativas nacionais ou internacionais.

Para máis información: www.bluefisheurope.org