CONCLUSIÓNS PROXECTO REDMAR II

 In BENESTAR SOCIAL E XÉNERO, EMPREGO

FUNDAMAR e a OPPC-3, co apoio da Fundación Biodiversidad do Ministerio para la Transición Ecológica, no marco do Programa pleamar do Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, presentó ayer, 31 de enero de 2018, os resultados do proxecto REDMAR II, programa para el fomento de experiencias a bordo y mejora del intercambio de buenas prácticas en Red, en materia de igualdad de oportunidades, seguridad a bordo y medio ambiente.

O acto foi inaugurado por D. Abel Caballero, Alcalde de Vigo e clausurado por Dª. Rosa Quintana, Conselleira do Mar da Xunta de Galicia, contando ademais coa presenza de Dª. Dolores Rois,  xefa de Área de Explotación da Autoridad Portuaria de Vigo; e D. Javier Remiro, coordinador do Área de Pesca y Acuicultura Sostenibles na Fundación Biodiversidad do Ministerio para la Transición Ecológica.

 

Durante o transcurso da xornada presentáronse algúns dos resultados máis destacables do proxecto:

  • Promoción e embarque de mulleres a bordo de buques pesqueiros.

Ao longo de 2018 procurouse o embarque para duas mulleres, traballo que permitiu que en xaneiro de  2019 unha delas  volva a ser contratada, como segundo oficial e esté previsto no mes de febreiro o embarque doutra muller, Arantxa Toriza, como segundo oficial de ponte na frota de Malvinas.

Videos das experiencias de embarque no seguinte ENLACE.

 

  • Ampliación e consolidación da Rede REDMAR.

A Rede Redmar para o intercambio de boas prácticas, posta en marcha en 2013, foi actualizada e ampliada. Actualmente forman parte desta rede de intercambio 18 entidades públicas e privadas.

  • Intercambio de boas prácticas en rede, en materia de igualdade de oportunidades, seguridade a bordo e medio ambente.

Ao longo de 2018 e co apoio dos membros da rede, desenvolvéronse tres xornadas de traballo que abordaron as tres temáticas obxecto de intercambio de boas prácticas. A continuación, indícanse os enlaces de consulta ás  conclusións de cada unha das jornadas:

 

  1. Diagnóstico do Sector. Estratexia para que existan máis tituladas náuticas e fomento da súa empregabilidade.

http://redmar.es/2018/05/29/i-jornada-de-trabajo-del-proyecto-redmar-ii/

 

  1. Xestión de Residuos A Bordo: Normativa, formación e adaptación.

http://redmar.es/2018/09/21/conclusiones-de-la-segunda-jornada-de-trabajo-de-redmar-ii-gestion-de-residuos-a-bordo/

 

  1. Perspectiva de Xénero na Prevención de Riscos Laborales e Seguridade.

http://redmar.es/2018/11/28/conclusiones-de-la-tercera-jornada-de-trabajo-de-redmar-ii-perspectiva-de-genero-en-la-prl-y-seguridad/

O desenvolvemento de proxectos como REDMAR II promove a igualdade real de acceso de mulleres ao emprego no sector pesqueiro; fomenta o intercambio de experiencias e boas prácticas en materias tan importantes como a prevención de riscos laborais e o medio ambiente, a través do traballo en rede entre todos os axentes do sector.

Máis información do proxecto na web de REDMAR www.redmar.es.

 

 

 

Recent Posts