Contacta connosco a través do seguinte formulario, teléfono ou mail directamente.

fundamar_logo1

Porto pesqueiro, s/n,
Edif. Ramiro Gordejuela.
36202 Vigo (Pontevedra)

Tel: (+34) 986 433 844
Fax: (+34) 986 223 311

fundamar@fundamar.org
www.fundamar.org


Lin e acepto o Aviso Legal e a Política de Privacidade.

Declaro, baixo a miña propia responsabilidade, ser maior de 18 anos e respondo de maneira exclusiva a veracidade de dita declaración.

Acepto recibir a información que a entidade considere oportuno enviarme por correo electrónico o medio de comunicación electrónica equivalente. (Es posible darse de baixa en cualquer momento).