ANÁLISE DA APLICACIÓN DA ACTIVIDADE PREVENTIVA NO SECTOR DA PESCA EN GALICIA: PROPOSTA DE INTERVENCIÓN.

FUNDAMAR, dentro da convocatoria 2012 de axudas destinadas ao fomento da prevención de riscos laborais cofinanciadas pola Xunta de Galicia, levou a cabo este traballo co obxectivo de coñecer a situación actual e o grao de aplicación da actividade preventiva no sector da pesca en Galicia e promover, deste xeito, a súa plena integración, como factor de competitividade no sector.

Related Projects