imagen-para-actualizacin-web-prl-2022

A campaña, desenvolvida durante 2022, e que conta co apoio da Xunta de Galicia, está dirixida tanto a tripulacións, empresas armadoras, futuros profesionais do sector, técnicos/as de prevención de riscos e outros/as profesionais do ámbito da seguridade e saúde no traballo, ten por obxectivo divulgar os contidos do “Estudo integral de  PRL con enfoque de xénero na  PRL nos buques pesqueiros”, traballo pioneiro, que ten por obxectivo a integración do factor xénero nas actuacións preventivas no sector, en xeral, e nos buques de pesca, en particular; contribuíndo así a mellorar a seguridade e as condicións de traballo de todas as persoas traballadoras, independentemente do seu xénero, evitando as desigualdades, e fomentando a sensibilización e concienciación nesta materia de todos os actores e axentes vinculados, directa ou indirectamente, ao ámbito do mar e á Prevención de Riscos Laborais.

Related Projects