actua 2

e eso/pes actúa

A Fundación para la pesca y marisqueo –FUNDAMAR- e a Confraría de Pescadores “San Francisco” de Vigo desenvolven, durante os anos 2019-2020, co apoio da  Rede   Eusumo, impulsada  pola Secretaría   Xeral de  Emprego  da Consellería de Economía,   Emprego e Industria da Xunta de Galicia para o fomento  do   cooperativismo e a economía social, un “Plan de colaboración de entidades de economía social do sector pesqueiro e do sector educativo para o fomento do emprendemento”, co obxectivo principal de estimular a cooperación entre entidades do sector pesqueiro co sector educativo.

Durante o proxecto, alumnos e alumnas do Centro de Formación Profesional  Mendiño, achegaranse ao sector pesqueiro e os seus axentes para coñecelo, realizar o módulo de Formación en Centros de Traballo ( FCT) e poñer en marcha os seus proxectos de emprendemento, fundamentados en valores e principios da economía social.

actua-2
page 1 of 2
image2
Related Projects