actua 2

e eso/pes inclúe

A Fundación para la pesca y marisqueo –FUNDAMAR- desenvolve, durante 2019-2020, co apoio da  Rede   Eusumo, impulsada  pola Secretaría   Xeral de  Emprego  da Consellería de Economía,   Emprego e Industria da Xunta de Galicia para o fomento  do   cooperativismo e a economía social, unha “Guía para o fomento da empregabilidade de persoas con discapacidade no sector pesqueiro”, en colaboración coa Fundación Juan XXIII, que servirá de impulso e motivación para a promoción de novos postos de traballo para as persoas con discapacidade, a fin de que xurdan novas oportunidades de emprego e inclusión no sector pesqueiro.

A Guía, que contemplará unha análise de postos de traballo, ten como obxectivo determinar a demanda do persoal requirido e dirixir o proceso de recrutamento e selección cara á elección da persoa con discapacidade máis adecuada para o posto, e será unha ferramenta completa tanto para as empresas do sector como para as entidades de economía social que promoven o emprego de persoas con dificultades de inserción laboral.

inclue-2
190618_logos-copy
Related Projects