ESTUDO DE IDENTIFICACIÓN DOS RISCOS PSICOSOCIAIS NO SECTOR DA PESCA DE ALTURA E GRAN ALTURA EN GALICIA.

Información básica para o seu tratamento.

FUNDAMAR elaborou en 2014, de maneira pioneira, co cofinanciamento da Xunta de Galicia, un estudo sobre a identificación dos riscos psicosociais no sector da pesca de altura e de grande altura, co obxectivo principal de promover a cultura preventiva no sector e mellorar a situación en materia de riscos psicosociais dos traballadores dos buques de pesca.

Related Projects