GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS SOBRE EMERXENCIAS MARÍTIMAS PARA O SECTOR PESQUEIRO DE GALICIA

En 2015, FUNDAMAR realiza, co apoio da Xunta de Galicia, unha «Guía de boas prácticas sobre emerxencias marítimas para o sector pesqueiro de Galicia», que serve de marco de referencia ao facilitar pautas de actuación e recomendacións segundo os seguintes parámetros:

  • Tipo de pesca (grande altura, altura, baixura, artesanal, etc.)
  • Principais situacións de emerxencia que se producen con maior frecuencia
  • Principais situacións que, en caso de non actuar con rapidez, é previsible que deriven en catástrofe.
Related Projects