PROYECTO RAPE

Revalorización das Actividades femininas na Pesca

O Proxecto RAPE, promovido polo Concello da Guarda dentro dos fondos xestionados polo GAC-7 Ría de Vigo – A Guarda e cofinanciados pola Consellería do Medio Rural e do Mar e o Fondo Europeo de Pesca, ten como obxectivo principal contribuír ao recoñecemento económico e social das mulleres que forman parte no sector pesqueiro dun xeito indirecto, a través de accións de visibilización e sensibilización.

Este obxectivo xeral concrétase a través dos seguintes obxectivos específicos:

  • Potenciar unha maior toma de conciencia da sociedade en xeral sobre a situación deste colectivo, dotando estas mulleres dun papel máis activo de xeito que poidan suxerir medidas e recursos que consideren factibles para a súa visibilización e recoñecemento.
  • Crear un espazo de debate e intercambio de experiencias para profundar na temática, así como identificar necesidades e demandas por parte destas mulleres.
  • Darlles visibilidade ás estratexias de diversificación emprendidas por mulleres para contribuír a manter o desenvolvemento sustentable no sector e fomentar deste xeito o emprego.
  • Favorecer a cohesión social, a comunicación intersectorial, a integración socioeconómica de colectivos máis vulnerables, xerando empregabilidade e fortalecendo os lazos sociais e económicos entre subsectores.

Páxina de Facebook do Proxecto RAPE: 
www.facebook.com/pages/Proxecto-Revalorización-das-Actividades-femininas-na-PEsca/472821276163799

“As mulleres tiran do Mar”
Recompilación das entrevistas e opinións a través do Grupo de Discusión das participantes no proxecto.

proxecto_rape_587x609
Related Projects