PROXECTO REDMAR

O proxecto REDMAR é pioneiro en varios aspectos. Entre eles, xerar unha rede de intercambio de experiencias, que favoreza a interrelación con países que faenan na zona NAFO, co obxectivo de promover a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres dentro do sector pesqueiro.

Durante o proxecto, unha muller embarcou a bordo dun buque de grande altura co obxectivo de avaliar as posibilidades de integración real da muller nas actividades en mar aberto.

“Mulleres a bordo” é o resultado da recompilación do material videográfico desa experiencia

Related Projects