logo-redemar

REDMAR II

A Fundación para a Pesca e Marisqueo-FUNDAMAR e OPPC-3, co apoio da Fundación de Biodiversidade do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, no marco do Programa Pleamar do Fondo Marítimo e Pesqueiro Europeo, desenvolve durante o 2018, o proxecto REDMAR II, un programa para promover experiencias a bordo e mellorar o intercambio de boas prácticas na Rede en materia de igualdade de oportunidades, seguridade a bordo e medio ambiente.

O obxectivo xeral do proxecto é fortalecer a rede REDMAR, que comezou en 2013, e promover a empregabilidade das mulleres con formación marítima pesqueira, así como o intercambio de boas prácticas a bordo da seguridade, o medio ambiente ea igualdade de xénero. REDMAR é, polo tanto, un proxecto innovador no seu marco de actuación para abordar asuntos que adoitan ser pouco comúns no sector e con gran importancia e relevancia para a pesca.

O proxecto REDMAR, iniciado en 2013, foi pioneira en varios aspectos, entre eles, a xeración dunha rede de intercambio de experiencias que favorezan a interrelación das diferentes entidades vinculadas ao sector pesqueiro co obxectivo de promover a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres dentro del

Para esta nova fase, o proxecto buscará a consolidación da rede establecida na primeira fase do proxecto, promover o intercambio de boas prácticas e promover as experiencias de embarque das mulleres cualificadas na formación de pesca marítima a bordo dos buques pesqueiros.

MULLERES A BORDO

image001
Related Projects