logo-redemar

REDMAR III

FUNDAMAR coa colaboración de Fundación Mujeres e  a  OPPC-3, durante 2020, co apoio da Fundación Biodiversidad do Ministerio para la Transición Ecológica, no marco do Programa  pleamar do Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, desenvolve  REDMAR III, plataforma para o emprego de mulleres a bordo na contorna da Rede  REDMAR. O proxecto sitúase ao redor de tres obxectivos fundamentais: por unha banda, continuar fortalecendo a Rede  REDMAR, incluíndo fundamentalmente a empresas armadoras (empregadoras) e a centros de formación marítimo pesqueira que coñezan e participen no proxecto. Doutra banda, aceptar o reto proposto polos centros de formación que forman parte da Rede, identificados no primeiro  workshop de  REDMAR II. Realizaranse tres obradoiros formativos en tres Comunidades Autónomas diferentes, co obxectivo de dotar das ferramentas suficientes para educar e formar desde unha perspectiva igualitaria, potenciando as destrezas e habilidades, sen xerar diferenzas polo sexo ao que pertencen. Finalmente, crearase e poñerase en marcha a primeira plataforma de emprego para mulleres tituladas en pesca, empresas armadoras, e outras entidades do sector pesqueiro, na contorna da web de  REDMAR.

O proxecto REDMAR, iniciado en 2013, foi pioneira en varios aspectos, entre eles, a xeración dunha rede de intercambio de experiencias que favorezan a interrelación das diferentes entidades vinculadas ao sector pesqueiro co obxectivo de promover a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres dentro del

Para esta nova fase, o proxecto buscará a consolidación da rede establecida na primeira fase do proxecto, promover o intercambio de boas prácticas e promover as experiencias de embarque das mulleres cualificadas na formación de pesca marítima a bordo dos buques pesqueiros.

MULLERES A BORDO

mitecofb20anos_pleamarfempintemares-15
Related Projects