banners-adultos-03

SENSIMAR

Durante 2020,  FUNDAMAR,  co apoio da Fundación Biodiversidad do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, no marco do Programa  pleamar do Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, desenvolve o proxecto Sensibilización ambiental de zonas marisqueiras –  SENSIMAR, cuxo obxectivo é concienciar, tanto ao sector como á sociedade en xeral, sobre a importancia da sustentabilidade ambiental, a protección e conservación dos recursos biolóxicos das áreas protexidas e a recuperación da biodiversidade mariña.

Nesta primeira parte do proxecto, estudaranse detalladamente os espazos marisqueiros da Ría de Vigo, incidindo nas áreas de especial protección incluídas na REDE NATURA 2000, na importancia da coxestión dos bancos marisqueiros para que estes proporcionen así mesmo recursos de forma sostible, e en como as accións en terra e no mar por parte do ser humano poden ter grandes repercusións neses espazos que se traduzan en perda de biodiversidade mariña e fagan que a sustentabilidade da actividade marisqueira poida verse comprometida.

A primeira actividade do proxecto foi a recompilación de información e análise da mesma. Se ha elaborado un informe que recolle a información recompilada e a análise xerada punto por punto, sen perder de vista o obxectivo de demostrar que a actividade de marisqueo é unha actividade sostible, respectuosa co medio ambiente e que depende intrinsecamente do bo estado deste último para a súa continuidade. Isto implica que a defensa dunha boa xestión marisqueira irá da man dun bo estado do ecosistema de Ría, e por tanto esta actividade necesita do coidado da franxa costeira na súa xestión diaria.

Coa información recompilada, propoñerase ás Confrarías que queiran participar na implantación do proxecto, no ano 2021, dunha actividade complementaria á actual, que consistirá na sensibilización de escolares sobre a importancia da protección da área costeira en base á sustentabilidade social, ambiental e económica da mesma e das actividades que nela desenvólvense.

mterdfb_pleamarfempintemares-2020-01
Related Projects