A Fundación para la Pesca y Marisqueo – FUNDAMAR- e a Fundación Clúster de Conservación de Productos del Mar, poñen en marcha a marca SEREAS, ao servizo da divulgación e visibilización das mulleres no sector mar-industria, co obxectivo de destacar o papel estratéxico da muller no  sector extractivo e transformador dos produtos do mar, resaltando a súa achega e recoñecendo o seu esforzo, configurándose como un alicerce esencial dentro da comunidade pesqueira e conserveira.

FUNDAMAR e a Fundación Clúster de Conservación de Productos del Mar, que xuntos conformamos a maioría das ocupacións do mar, emprenden esta andaina celebrando, en 2017, as III Xornadas divulgativas sobre o papel da muller non sector pesqueiro e conserveiro coa colaboración da Concellería de Igualdade – Concello de Vigo.

O título proposto para o ano 2018 foi: IV Xornadas divulgativas sobre o papel da muller non sector pesqueiro e conserveiro: Mulleres de cine, coa intención de visibilizar o protagonismo das mulleres do mar nos audiovisuais desde o seu punto de vista.

Related Projects