XORNADA TÉCNICA “A CULTURA PREVENTIVA COMO FACTOR CLAVE DE COMPETITIVIDADE NO SECTOR DA PESCA EN GALICIA”.

FUNDAMAR, no seu obxectivo de promover a cultura preventiva como factor de competitividade para o sector da pesca en Galicia, organizou en 2012, co apoio do IGAPE e o FSE, unha xornada técnica dirixida a profesionais do sector da pesca en Galicia: armadores, estaleiros, confrarías de pescadores, industria auxiliar, empresas de subministracións e servizos á pesca, industria transformadora, frigoríficos, empresas de distribución e comercialización, así como traballadores de asociacións empresariais e sindicais, administracións públicas e órganos de goberno nacionais e europeos, centros de formación, investigación, servizos de prevención de riscos laborais e universidades..

Related Projects