Publicada a nova convocatoria de axudas para mellorar a eficiencia enexética dos buques pesqueiros e mitigar o cambio climático e axudas de asesoramento en estratexia empresarial, comercial, sostenibilidade medioambiental no sector da pesca.

 In FORMACIÓN E PROMOCIÓN

Exemplos de investimento en eficiencia enerxética: Mecanismos de estabilidade como as quillas de sentina, uso de productos antiincrustantes non tóxicos que reduzan a fricción, os sistemas de mando do aparello de goberno ou os timóns múltiples, hélices enerxéticamente eficientes (incluidas as árbores de transmisión), catalizadores, conversión dos motores para que funcionen con biocarburantes, económetros, sistemas de xestión do combustible, tobeiras que melloren o sistema de propulsión, auditorías enerxéticas, etc.

MÁIS INFORMACIÓN:

981 54 63 47

frota.mar@xunta.gal

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220124/AnuncioG0427-281221-0006_gl.pdf

Recent Posts