Publicadas as axudas á innovación no sector pesqueiro

 In FORMACIÓN E PROMOCIÓN

ORDE do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases e se regulan os procedementos para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para a innovación no sector pesqueiro, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convocan para o ano 2022, tramitados como expedientes anticipados de gasto (códigos de procedemento PE205G e PE205H)

Prazo de presentación: 27/01/2022 – 28/02/2022

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220126/AnuncioG0427-301221-0001_gl.pdf

 

MÁIS INFORMACIÓN:

981 54 63 47

frota.mar@xunta.gal

 

Recent Posts