V ANIVERSARIO DE FUNDAMAR

 In FORMACIÓN E PROMOCIÓN

fundamar_5anos

A Fundación para a pesca e colle de marisco – FUNDAMAR- con sede en Vigo , celebra o seu quinto aniversario. En novembro pasado, realizou un día memorial e información na que, ademais de presentar un balance das actividades realizadas durante estes anos, tamén actual problemática abordada cunha forte carácter técnico.

O seminario foi realizado no auditorio da Cooperativa dos Armadores do Porto de Vigo (ARVI), onde a Fundación está baseada nun día de mañá e pola tarde, e incluído no participación en programas cualificados en asuntos directamente relacionados con especialistas sobre o mar.

Fundamar intención era participar nesta celebración dos V aniversario, autoridades políticas rexionais, provinciais e locais, laborais e sociais conexións co mundo do mar. Polo tanto temos o alcalde de Vigo, o presidente do Consello, dous Consellerías -Conselleria do Mar e Ministerio de Economía, Emprego e de Industria, o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, o Presidente de autoridade portuaria de Vigo , así como outras autoridades políticas, sociais e empresariais.

Fundamar hai cinco anos que naceu cunha forte cuestións laborais e de forma a crear, promover, xestionar ou participar en proxectos ou accións que teñan como obxectivo a mellora das condicións sociais e produtividade das empresas, dos traballadores e traballadores relacionados ou dependentes da pesca e colle de marisco.

Isto esixiu a confluencia, o acordo e os intereses mutuos dos actuais membros, ARVI, UGT e CCOO. As tres organizacións xuntas, sen diferenzas ou desacordos, con plena harmonía, traballar cinco anos en moitos proxectos que teñan como obxectivo as persoas que traballan mar abordando cuestións, coa colaboración de institucións, sempre co mar como pano de fondo.

deben conta que Fundamar é o primeiro e aínda o único fundamento do seu tipo, non só en España, senón tamén en Europa, que une sindicatos e empresarios para traballar en harmonía fronte dun propósito común.

Recent Posts