POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE ATUNEIRA DE GRUPO CALVO

Grupo Calvo está convencido de que a pesquería de atún tropical pode ser plenamente sostible. A sostenibilidade atuneira é un concepto amplio que se refire tanto as especies obxectivo da pesca como á saúde do ecosistema marino.

VISITAR INICIATIVA