TRANSPECO, Cooperativa Coruñesa de Transporte de Peixe

Opera desde a lonxa da Coruña, transportando peixe fresco a todo o territorio nacional e ao estranxeiro en caso de demanda por parte dos seus clientes. Constituída en 1963, na actualidade conforman unha frota de aproximadamente 60 camións.

VISITAR INICIATIVA