new Pescanova, recognized for its contribution to ODS

O Grupo Nueva Pescanova foi recoñecida como a empresa pesqueira do mundo con maior contribución aos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable ( ODS) das Nacións Unidas, e a quinta no cómputo xeral de empresas do sector dos produtos do mar, segundo o Seafood Stewardship Index ( SSI) elaborado pola Alianza Mundial de Referencias Comparativas (World Benchmarking Alliance). Para a elaboración desta clasificación, leva a cabo a avaliación e comparativa do desempeño das 30 compañías de produtos do mar máis grandes do mundo con respecto á súa contribución aos ODS máis próximos ao seu negocio, co obxectivo de axudar desta forma para construír cadeas de subministración máis sustentables e inclusivas no sector. O Grupo Nova Pescanova mantén un firme compromiso por crear un impacto positivo na contorna no que opera e recoñece a relevancia dos ODS como guía para alcanzar os retos do desenvolvemento sustentable. Neste sentido, traballa en aliñar a súa estratexia empresarial cos mesmos, así como en medir a súa contribución para alcanzar o cumprimento da Axenda 2030. É a única compañía española da clasificación e, de acordo cos resultados obtidos, sobresae en aspectos crave como goberno e xestión das súas prácticas de administración, @teniendo en cuenta os diversos intereses dos seus stakeholders, así como no seu enfoque de xestión circular, onde aplica estándares de xestión de residuos e redución de perda de alimentos, ademais de en o seu compromiso coas comunidades onde opera, para o que conta cun total de 226 proxectos en catro países. Segundo Ignacio González, CEO de Nova Pescanova: “Estamos orgullosos de ser a empresa pesqueira que máis contribúe aos ODS entre as 30 empresas do sector dos produtos do mar máis grandes do mundo, destacando en áreas crave como o compromiso coa sustentabilidade dos recursos naturais e coas comunidades onde operamos. Este recoñecemento pon de relevo o esforzo da compañía nestes ámbitos e impúlsanos a seguir crecendo de forma transparente e sustentable”. O Grupo conta cunha estratexia de Responsabilidade Social Corporativa clave no desenvolvemento do seu negocio, baseada en catro alicerces: o respecto ao Planeta; o desenvolvemento persoal e profesional das Persoas que forman o Grupo Nova Pescanova; o compromiso cos mercados a través dos seus Produtos; e a contribución á mellora da calidade de vida das Comunidades nas que está presente, sen deixar de lado os principios de ética empresarial, integridade institucional e o cumprimento normativo.

FONTE: COMPROMISO RSE https://www.compromisorse.com/rse/2019/10/25/nueva-pescanova-reconocida-por-su-contribucion-a-los-ods–/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *