FORUM "A SOCIAL ECONOMY NA CIRCULAR ECONOMY"

Next November 26 2019 ace 09:30 h in the Sea Museum Galicia (Dept.. of Atlantis, 160, 36208 Vigo, Pontevedra) celebrarase oForo TransfronteirizoA Economía Social na Economía Circular.

Este foro, organizado pola Secretaría Xeral de Emprego no marco do programa Interreg V-A LACESestá orientado a identificar os vínculos existentes entre a economía social e a economía circular para liderar a transformación e o impulso de novos modelos de produción e consumo máis sustentables.

Nesta xornada poderá coñecer en primeira persoa como as fórmulas de economía social se adaptan á economía circular; identificar estratexias de creación e consolidación de empresas baseadas en novos modelos de produción e consumo máis sustentables; e descubrir experiencias empresariais da Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal asociadas á economía social e á economía circular.

Poderá consultar o programa completoaquí.

Acceso libre e inscricións a través do seguinteformulario.

Para máis información: 986 419 922 (ext. 2004) ou en laces.emprego@xunta.gal

FONTE: REDE EUSUMO http://www.eusumo.gal/foro-economia-social-na-economia-circular

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *