FORUM "A SOCIAL ECONOMY NA CIRCULAR ECONOMY"

Next November 26 2019 ace 09:30 h in the Sea Museum Galicia (Dept.. of Atlantis, 160, 36208 Vigo, Pontevedra) celebrarase o Foro Transfronteirizo A Economía Social na Economía Circular. Este foro, organizado pola Secretaría Xeral de Emprego no marco do programa Interreg V-A LACESestá orientado a identificar os vínculos existentes

Presentation of the White Paper on the social economy of Galicia

last 13 November at 19:30 horas tivo lugar no salón de graos da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Santiago de Compostela a presentación do Libro Branco da Economía Social de Galicia 2018, elaborado por varios investigadores da USC baixo a dirección da directora e o presidente do Centro

O standard of responsible fishing gives Spanish tuna rubbed selected as an international reference

A Spanish Association for Standardization (A) highlights or standard Responsible Tuna Fisheries (APR) da Spanish tuna rubs, from over 4.000 normas UNE de diversos sectores desenvoltas no noso país, por converterse nun referente internacional para contribuír ao cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable ( ODS) establecidos pola