Un marco de supervisión mundial. ALBACORA. “Hemos asumido el compromiso de mantener una industria del atún ética y sostenible”

Tamén consideramos parte da nosa responsabilidade de analizar o impacto da pesca e ampliar o espectro de coñecementos no noso sector. Por esta razón, traballamos en estreita colaboración coas Organizacións Rexionais de Xestión Pesqueira (ORP), o Instituto Oceanográfico Español (IOE), AZTI-Tecnalia e a International Seafood Sustainability Foundation (ISSF). Revisamos e …

TALLER DE BOAS PRÁCTICAS DE ISSF EN MATERIA DE PESCA RESPONSABLE

O pasado luns, 19 de novembro, Albacora acolleu un dos talleres sobre boas prácticas da International Seafood Sustainability Foundation (ISSF). O obxectivo destes talleres, dirixidos por un equipo científico de AZTI Tecnalia, e da propia ISSF, é falar sobre as mellores prácticas para reducir o impacto que supoñen as pesquerías …

OPROMAR NO PROXECTO MENDES 2 PARA REDUCILA CAPTURA NON DESEXADA

Opromar, junto con OPPAO (Organización de Productores de Pesca de Ondárroa) y AZTI (Instituto tecológico agroalimentario vasco), llevarán a cabo durante el año 2019 el proyecto MenDes 2, con el que se pretende estudiar la selectividad en pesquerías de arrastre de fondo, para conseguir minimizar las capturas no deseadas de algunas especies.