Entrevistas


Sonia Couso: “Contar cunha estratexia de RSE márcanos un camiño que debemos seguir para cumprir os nosos obxectivos”


Isabel Méndez Naya: «As persoas necesitan un posto de traballo para dignificar as súas vidas».

Entrevista a Francisco Conde, Conselleiro de Economía, Emprego e Industria:


Entrevista a Diego Parajó ca consultora Xeneme Intervención social, SLL:“O futuro pasa por traballar en rede con outras empresas, sobre todo de economía social”