Presentación

En 2018, FUNDAMAR desenvolve a “Estratexia para a promoción da economía social no ámbito da pesca industrial”, co apoio da Xunta de Galicia, e pon en marcha o Observatorio para a promoción de iniciativas de economía social no sector pesqueiro (o eso/pes), co obxectivo da promoción das iniciativas  baseadas nos principios da Economía Social no sector pesqueiro, e dar visibilidade ás boas prácticas e casos de éxito levadas a cabo a nivel nacional.

Durante 2021, co apoio do Ministerio de Trabajo y Economía Social, se realiza un novo impulso no Observatorio, a través dunha “Campaña de promoción do Observatorio”.