new Pescanova, recognized for its contribution to ODS

O Grupo Nueva Pescanova foi recoñecida como a empresa pesqueira do mundo con maior contribución aos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable ( ODS) das Nacións Unidas, e a quinta no cómputo xeral de empresas do sector dos produtos do mar, segundo o Seafood Stewardship Index ( SSI) elaborado pola Alianza Mundial