COESMA Compañía Estibadora Marítima

Naceu como cooperativa en 1998 cando foi formada por 30 persoas que traballaban xuntas nunha empresa mercantil que ía pechar. Inicialmente levaban a cabo soamente labores de estiba e desestiba, unha actividade que é moi cíclica. Para garantir unha carga de traballo estable durante todo o ano, as persoas socias …

CERTIFICACIÓN BCORP, Conservas Pan do Mar

La comunidad de empresas B Corps™ forma un movimiento global de más de 2.500 empresas en 50 países y 130 sectores con un único fin: que un día todas las compañías compitan por ser las mejores para el mundo y, como resultado, la sociedad camine hacia niveles superiores de bienestar …

OPROMAR NO PROXECTO MENDES 2 PARA REDUCILA CAPTURA NON DESEXADA

Opromar, junto con OPPAO (Organización de Productores de Pesca de Ondárroa) y AZTI (Instituto tecológico agroalimentario vasco), llevarán a cabo durante el año 2019 el proyecto MenDes 2, con el que se pretende estudiar la selectividad en pesquerías de arrastre de fondo, para conseguir minimizar las capturas no deseadas de algunas especies.